SHK Zawisza 20141220Zbiorka 20150111Oplatek 201502Turno 20150307Zbiorka 201505Julinek 201506Ruda 20150919Zbiorka 20150927SwietyKrzyz

201601Choszczowka 20160416Zbiorka 201604Laski 20160611Zbiorka 201606Ruda 20160910Rozpoczecie 20170325Niepokalanow

20170401Zbiorka 2017Wiosna 201706Sikorz 201906Sikorz 20200620Zbiorka 202007Sikorz 20210602SikorzWitraz
SkauciEuropy
SkauciEuropy
Created using LightBox Video Web Gallery Creator

Zdjęcia udostępniane są na podstawie zgody udzielonej przez rodziców w deklaracji kwalifikującej uczestnika do udziału w obozie, (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży), o brzmieniu:

Wyrażam zgodę na użycie wizerunku wyżej wymienionego uczestnika do celów statutowych SHK „Zawisza” FSE i w konsekwencji powyższego wyrażam zgodę na:

  1. fotografowanie uczestnika;
  2. rejestrowanie audiowizualne wszystkich działań związanych z działalnością statutową SHK „Zawisza” FSE, także tych, w których uczestniczyć będzie uczestnik;
  3. użycie wizerunku uczestnika, w związku z działalnością statutową prowadzoną przez SHK „Zawisza” FSE, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 ze zmianami), bez ograniczeń co do czasu i ilości.